اخبار و مقالات

پذیرش

پذیرش حتی در بدترین شرایط، ابزار قدرتمندی برای تغییر زندگی است.

پذیرش چیست؟ چگونه به ما کمک می‌کند؟ پذیرش امری درونی و انتزاعی است که برای هرکسی به گونه‌ای منحصر به فرد تجربه خواهد شد. هرکسی باید راه خود را برای رسیدن به پذیرش، آرامش و صلح درونی پیدا کند و قدم در آن راه بگذارد. خودشناسی و ارتباط عمیق با درون، به ما در رسیدن به پذیرش در زندگی بسیار کمک می‌کند.

متن زیر از کتاب «پنج چیزی که نمی‌توان تغییر داد و سعادتی که با پذیرش آنها نصیب‌مان می‌شود» نوشته دیوید ریکو انتخاب شده است و در ادامه می‌توانید فایل مراقبه کوتاهی که در ارتباط با پذیرش است را دانلود کنید.

در زندگی ما پنج امر بدیهی اجتناب‌ناپذیر، پنج حقیقت تغییر ناپذیر وجود دارد که بارها با آن‌ها مواجه می‌شویم.

 

مدیتیشن تن‌آرامی و ریلکسین مخصوص تنظیم خواب

۱. هر چیزی تغییر یافته و پایان می‌پذیرد.
۲. اوضاع همیشه طبق برنامه و میل ما پیش نمی‌رود.
۳. زندگی همیشه عادلانه نیست.
۴. درد بخشی از زندگی است.
۵. مردم همیشه عاشق و وفادار نیستند.

پذیرش


این‌ها مهمترین چالش‌هایی هستند که ما در زندگی با آنها مواجه می‌شویم. اما در اغلب موارد آن‌ها را انکار می‌کنیم. طوری رفتار می‌کنیم که گویی این شرایط و بدیهیات اصلاً وجود خارجی ندارند و یا در مورد ما صدق نمی‌کنند.
وقتی با این حقایق پنجگانه مخالفت می‌کنیم در برابر واقعیت قد علم کرده و مقاومت می‌کنیم، زندگی به سریال بی پایانی از ناامیدی‌ها، ناکامی‌ها و تأسف‌ها تبدیل می‌شود.

دیوید ریکو - روانکاو یونگی

فایلی که در ادامه لینک آن قرار داده شده است، مراقبه کوتاهی است درباره پذیرش. 

فایل را از اینجا دانلود کنید.

با صدای آقای مهدی آزاد