درباره پندار

درباره پندار

هسته اوليه مركز فوق تخصصى خدمات روانشناسى و مشاوره پندار نيم رخ در سال ١٣٨٣ با تأسيس كانون انديشمندان پندار و آموزش خودشناسى مبتنى بر نظريه تحليل رفتار متقابل تشكيل شد. هدف اين مجموعه در تمام طول دوره فعاليت خود، همواره حمايت از انسانهايى بوده كه عزم كردهاند تا با به دست آوردن آگاهى درباره خود، روشهاى تفكر و چرخهى عواطفشان، به ظرفيتها و استعدادهاى نهفته در خود پى ببرند و با استفاده از گنج لايزال الهى درونشان، مسير شادى و موفقيت در زندگى را دنبال نمايند.

جاى شكر و سپاس دارد كه بعد از گذشت ٧ سال، در سال ١٣٩٠ توانستيم فعاليت خود را بسط داده و مركز مطالعات روانشناختى پندار نيم رخ را بنا نهيم تا ضمن انتقال تجربههاى عملى خود در زمينه آموزش، بتوانيم زمينهساز پژوهشهاى علمى در زمينه روانشناسى و آسيبهاى اجتماعى باشيم و به نقطهاى برسيم كه تجربه را با دانش روز پيوند مىدهد.

اهداف پندار

چشم انداز: آشتی و صلح با خود، دیگران و جهان هستی

ما میخواهیم از طریق آموزش و ارائه خدمات روانشناسی فردی و گروهی به افراد کمک کنیم تا با شناخت خود و کشف استعدادهای نهانشان، مسیر آرامش، شادی و کامیابی را پیش گیرند و بپیمایند. ما میخواهیم با کاستن از درد و رنج افراد، به آنها کمک کنیم تا توانایی منحصر به فرد خود را در وجودشان بیابند و به سوی خویشتن حقيقیشان موثر عمل نمایند.

اهداف:
  • تداوم برگزاری دورههای آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل
  • ارائه خدمات تخصصی مشاوره در تمام روزهای هفته مبتنی بر رویکردهای گوناگون روانشناسی
  • ارائه خدمات تخصصی روانسنجی و نوروفيدبک
  • برگزاری کارگاههای تخصصی گروهی در حوزههای ازدواج و روابط عاطفی، تربیت فرزند، شخصیتشناسی، استعدادیابی و راهنمایی تحصیلی و شغلی
  • تولید و فروش محصولات فرهنگی سمعی و بصری
  • انجام پروژههای امور خیریه به منظور تحقق مسئولیت اجتماعی