معرفی کارگاه‌ها

مریم آزاد

 • * قائم مقام گروه سازمان‌های مردم‌نهاد و دانش‌بنیاد پندار
 • * مدرس نمونه سازمان‌های مردم‌نهاد و دانش‌بنیاد پندار
 • * دبیر کمیته حمایت‌های اجتماعی و امور خیریه
 • * پژوهشگر حوزه مداخلات ایدز و اعتیاد

مهدی آزاد

 • * مدیر برگزاری کارگاه‌های آموزشی
 • * نگارنده مقالات متعدد در حوزه تحلیل رفتار متقابل
 • * پژوهشگر حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
 • * بنیان‌گذار کارگاه توسعه مهارت‌های انسانی

ناهید آزاد

 • * مدرس کارگاه مقدماتی تحلیل رفتار متقابل
 • * کارشناس آسیب‌های اجتماعی
 • * کارشناس ارشد روانشناسی
 • * مدرس کارگاه تحلیل رفتار متقابل نوجوانان
 • * مدیر برگزاری سمینار فراوانی

مهرداد آزاد

 • * معاون فرهنگی و رسانه گروه سازمان مردم‌نهاد و دانش‌بنیاد پندار
 • * تهیه کننده همایش‌های متعدد در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
 • * دبیر کارگاه پیشتازان تحلیل رفتار متقابل
 • * سردبیر نشریه داخلی پندار